O firmie
Oferta
Motoreduktory
Motoreduktor planetarny WR 3-1
Motoreduktor planetarny WR 3-2w
Reduktory
Reduktor planetarny WR 3-2w
Sprzęgła
Sprzęgło podatne elastyczne SE
Sprzęgło podatne elastyczne ASP
Sprzęgło podatne elastyczne SPZ
Sprzęgło zębate COMPOGEAR
Przekładnie
Przekładnie ślimakowe
Przekładnie walcowe
Przekładnie kątowe
Ogrzewacz przemysłowy
Ogrzewacz elektryczny przemysłowy TOS
Grzałki patronowe
Usługi
Aktualności
Kontakt
Offer in English

Polityka prywatności serwisu www.elkon.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Szanowny Kliencie,
zawsze dla nas było ważne bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, jak i Twoja prywatność, dlatego stale podnosimy standardy zabezpieczania Twoich danych osobowych. Jak wiesz od 25 maja zaczęło obowiązywać unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Informujemy, że zgody na przetwarzanie danych, które już udzieliłeś nadal zachowują swoją ważność. Jeżeli jednak Twoją wolą jest ich wycofanie, to możesz uczynić w dowolnym momencie.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Kto jest administratorem Twoich danych i z kim można się kontaktować?

Administratorem Twoich danych osobowych jest ELKON S.C, z siedzibą 95-047 Jeżów, Frydrychów 5, REGON: 384229512, NIP: 833-140-35-52 (zwany dalej Administratorem).

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możesz kontaktować się poprzez adres email: biuro@elkon.info telefonicznie pod numerem (42)648-83-36, (44) 714-04-19 lub pisemnie na adres oddziału naszej firmy ELKON S.C. oddział 95-040 Koluszki ul. Mickiewicza 34.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) jest to niezbędne do:

 • zawarcia i realizacji łączącej nas umowy — podstawa prawna przetwarzania: niezbędność przetwarzania danych osobowych do zawarcia i wykonywania umowy;
 • realizacji obowiązków naszej firmy przewidzianych prawem krajowym i unijnym, a dotyczących w szczególności wystawianych faktur i innych dokumentów księgowych — podstawa prawna przetwarzania: realizacja obowiązków prawnych wynikających m.in. z prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;
 • marketing bezpośredni produktów i usług (tj. otrzymywanie informacji handlowych różnymi kanałami komunikacji - podstaw prawna przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów firmy (tj. prezentowanie oferty produktów i usług) oraz dodatkowo zgoda — w odniesieniu do elektronicznego oraz telefonicznego kanału komunikacji.

Wyjaśniamy przy tym, że informacje handlowe to wszelkie formy promocji oraz oferty handlowe, które mogą dotyczyć naszych produktów lub usług.

Przez jaki okres dane osobowe mogą być przechowywane?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

 • w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itd.; (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 5 lat);
 • w związku z wykonaniem umowy oraz dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z nią związanymi - przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanymi (terminy wskazane w szczegćliności w Kodeksie cywilnym, w szczególności 10 lat);
 • w celach marketingowych - do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody;
 • w związku z realizacją obowiązków prawnych - do czasu wygaśnięcia obowiązku wynikającego z danego przepisu prawa.

Komu dane osobowe mogą być przekazywane?
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 • pomiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (np. organom publicznym), w tym m.in. ZUS, prokuratura, sądy, Policja czy Urząd Skarbowy - w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na naszej firmie;
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej i opiniodawczej, a także księgowości, podatków lub usług doradczych;

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przez nas przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe?

Informujemy Państwa, że podanie Waszych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, a następnie jej wykonania w związku ze złożonym zamówieniem na wykonanie oznaczonego produktu/wykonania usługi. Oznacza to, że bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie zlecenia jakie zostawiliście nam Państwo do wykonania.

Jednocześnie informujemy, że podanie przez Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne i nie warunkuje zawarcia i wykonania umowy.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacje dotyczące takiego przetwarzania;
 • ograniczenia przetwarzania tych danych;
 • przenoszenia tych danych;
 • sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
 • żądania: od Administratora usunięcia danych;
 • w zakresie; w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, macie Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora;
 • wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in.. poprzez kontakt na adres e-mail: biuro@elkon.info, telefonicznie pod numerem (42) 648-83-36, (44) 714-04-19 lub na adres pocztowy oddziału z dopiskiem: "Ochrona danych osobowych".

 

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu www.elkon.pl jest Elkon S.C. NIP: 8331403552.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego

2. Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry
ELKON S.C.

Siedziba:
95-047 Jeżów
Frydrychów 5

NIP: 833-140-35-52
Regon: 384229512

Oddział:
ul. Mickiewicza 34
95-040 Koluszki

Sprzedaż: +48 889 889 820
+48 42 648 87 43

Zaopatrzenie: +48 42 648 87 43,