SPRZĘGŁA PODATNE ASP

 
1 - Tarcza typu P
2 - Tarcza typu S
3 - Sworzeń
4 - Wkładka gumowa
5 - Podkładka
6 - Pierścień osadczy

Typoszereg sprzęgieł podatnych typu ASP produkowanych przez naszą Sp-nię składa się z 6-ciu wielkości sprzęgieł. Sprzęgła składają się z tarczy typu "P" i tarczy typu "S".
W tarczy typu "P" znajdują się elementy sprężyste (gumy) osadzone na sworzniach. Sworznie z gumami są ciasno osadzone w tarczy typu "S". Elementy sprężyste i sworznie są zabezpieczone przed wypadaniem za pomocą pierścienia osadczego. Sprzęgła ASP posiadają otwory środkowe obrobione wstępnie. Wyjątek stanowi sprzęgło ASP-100, w którym otwór jest wykonany na gotowo 12H7. Pasowanie otworów wykonuje odbiorca we własnym zakresie.
W typoszeregu sprzęgieł podatnych ASP elementami sprężystymi są tulejki gumowe wykonane z gumy o twardości 70° Shore'a. Wszystkie wielkości sprzęgieł wykonane są z żeliwa szarego.

Charakterystyka techniczna

Wielkość
sprzęgła
D
I1=l2 d1
min.
d2
max.
d3 l3 l4 f a Moment
przenoszony
Mmax
Prędkość obrotowa
nmax
Moment
zamachowy
GD2
Masa*
  mm Nm Obr/min kg x m2 kg
100 40 12 18 35 16 16 5 0,4 40 4800 0,009 2,07
120 50 18 35 60 16 16 5 0,4 50 4000 0,032 5,06
140 80 30 40 65 18 18 5 0,5 110 3500 0,066 7,5
160 80 35 45 75 20 20 5 0,5 180 3000 0,126 11
180 90 40 50 85 23 24 5 0,5 300 2600 0,215 14,8
200 90 45 55 95 26 26 5 0,8 400 2400 0,349 19,5

*- masa z otworami wykonanymi wstępnie.

UWAGA:
1. Otwory d1, d2, Sp-nia wykonuje w stanie obrobionym zgrubnie z naddatkiem umożliwiającym wykonanie wymiarów nominalnych podanych w tabeli.
2. Nabywca wykonuje otwory d1, d2 na gotowo we własnym zakresie w zależności od potrzeb, z tym że średnice otworów muszą mieścić się w zakresie podanym w tabeli.
3. Spółdzielnia może wykonać otwory d1, d2 na gotowo wraz z rowkami wpustowymi i odpowiednie długości piast I1, I2 według potrzeb odbiorcy w zakresie podanym w tabeli.

OZNACZENIE

typ
ASP
średnica zewnętrzna - D
120
średnice otworów piast d1, d2 i ich długości I1, I2
20H8/80 X 30H8/80

WYTYCZENIE DOBORU

Sprzęgła sprężyste należy dobierać wg tablicy w p.1, zależnie od wielkości momentu przenoszonego w ruchu ustalonym.

Mn <= Ms

Mn - moment ruchu ustalonego zredukowany na wał sprzęgła.
Ms - moment przeznaczony na sprzęgło w ruchu ustalonym.
Jednocześnie należy sprawdzić moment max. rozruchu i porównać go z momentem Ms

Mmax = Mn x k1 x k2 <= Ms

gdzie: k1 , k2 - współczynnik z tablic 1 i 2

WSPÓŁCZYNNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZĘGŁA k1

Tablica 1
Następstwa uszkodzenia sprzęgła
k1
Zatrzymanie maszyny
1,0
Uszkodzenie maszyny
1,2
Uszkodzenie szeregu maszyn
1,5

WSPÓŁCZYNNIK OBCIĄŻEŃ DYNAMICZNYCH k2

Tablica 2
Charakterystyka pracy k2 Przykłady
Ruch równomierny obciążenie stałe
1,0
Generatory elektryczne, podajniki taśmowe
Ruch prawie równomierny, nieznaczne wahania obciążeń
1,1
Pompy odśrodkowe, przenośniki taśmowe, ślimakowe i kubełkowe. Mechanizm podnoszenia suwnic montażowych.
Ruch normalny i rozruch normalny, normalne wahania obciążeń
1,2
Pompy i samotoki, przesiewacze obrotowe, przenośniki taśmowe i kubełkowe. Mechanizm podnoszenia suwnic chwytaków. Mechanizm zmiany wysięgu żurawi chwytakowych. Mechanizm obrotu żurawi.
Ruch nierównomierny, rozruch utrudniony, znaczne wahania obciążeń
1,4
Młyny kulowe, podajniki o ruchu posuwisto-zwrotnym, popychacze, wstrząsacze. Mechanizm podnoszenia suwnic chwytaków. Mechanizm zmiany wysięgu żurawi chwytakowych. Mechanizm obrotu żurawi.
Szczególnie niekorzystne warunki ruchu, silne i nagłe wahania obciążeniowe, występowanie przeciążeń
1,5
Przenośniki płytowe, kolejki łańcuchowe. Mechanizm jazdy wciągarek suwnic chwytakowych. Mechanizm podnoszenia żurawi chwytakowych pracujących w szczególnie ciężkich warunkach.