SPRZĘGŁO PODATNE SE

Szkic dla wielkości 2-4

Szkic dla wielkości 1- 1,5

 

1- Tarcza zewnętrzna
2 - Tarcza wewnętrzna
3 - Osłona
4 - Okładzina
5 - Wkładka gumowa
6 - Pierścień zabezpieczający
7 - Śrub

Typoszereg sprzęgieł podatnych typu SE produkowanych przez naszą Spółdzielnię składa się z ośmiu wielkości sprzęgieł, przy czym najmniejsza wielkość sprzęgła przygotowana jest do łączenia wałów o średnicy do 10 mm, zaś wielkość sprzęgła SE-4 przystosowana jest do wałów o średnicy 60 - 110 mm. Sprzęgła o oznaczeniu 1 - 1,5 składają się z tarczy zewnętrznej, która jest wykonana jako jedna całość z osłoną i tarczą wewnętrzną /rys./. Natomiast sprzęgła o oznaczeniu 2 - 4 składają się z tarczy zewnętrznej, tarczy wewnętrznej i osłony. Tarcza zewnętrzna z osłoną są złączone elementami śrubowymi /rys./. W każdej tarczy zewnętrznej wykonane są otwory służące do wybijania elementów sprężystych ( wkładek gumowych ). Sprzęgła 1 - 2 nie posiadają otworów środkowych w tarczach, a w sprzęgłach 2,5 - 4 są wykonane otwory wstępne. Pasowanie otworów wykonuje odbiorca we własnym zakresie.
W typoszeregu sprzęgieł podatnych SE elementami sprężystości są wkładki gumowe wykonane z gumy o twardości około 70° Shore'a. Wzdłuż dłuższych boków wkładek gumowych nałożone są blaszki stalowe tzw. okładziny. Wkładki gumowe przed ewentualnym wypadnięciem są zabezpieczone pierścieniem sprężystym. Wszystkie wielkości sprzęgieł wykonane są z żeliwa szarego.

TABLICA 1. PARAMETRY

Wielkość sprzęgła
1 1,25 1,5 2 2,5 3 3,5 4
Max.moment obr.Mmax (Nm)
98 166 343 687 1392 3481 5256 7703
Liczba obrotów n (obr/min)
3000 2500 2100 1700 1450 1150 1050 900
Moment zamachowy GD2 (Nm2)
0,2 0,4 0,5 1 2 5 9,81 24,5
Współczynnik N/n
0,011 0,019 0,038 0,075 0,015 0,376 0,565 0,828

TABLICA 2. PARAMETRY

Wielkość sprzęgła Główne wymiary Ciężar w (kg)*
D L D12min D12max d L 1;L2 L3 L4
1 95 105 10 30 56 50 40 58 3
1,25 115 135 15 35 70 65 53 65 5
1,5 135 160 20 45 85 75 63 70 9
2 170 190 25 60 110 90 70 85 17
2,5 200 220 30 70 125 105 81 101 25
3 250 260 40 85 145 125 100 122 45
3,5 270 290 50 90 160 140 110 132 59
4 320 330 60 110 190 160 127 148 98

* - ciężary z otworami wykonanymi wstępnie ( SE 1,5 - SE 4 )

Dobór sprzęgła

Wielkość ustala się na podstawie momentu max M max obliczonego wg wzoru:

Mmax = 9550 * N/n * k (Nm)

gdzie:
k - współczynnik przeciążalności dobierany z tablicy 3;
N - przenoszona moc ( kW );
n - ilość obrotów sprzęgła ( obr/min )

TABLICA 3. ZASTOSOWANIE

K Przykłady zastosowania
1.5
Maszyny wirnikowe o niemal niezmiennych oporach ruchu (pompy wirnikowe, dmuchawy, sprężarki), silniki elektryczne, turbiny wodne i parowe.
1,5 - 2
Maszyny różne o niezbyt wielkich wahaniach oporów ruchu (obrabiarki obrotowe, maszyny włókiennicze) napędzane przez silniki elektryczne.
2,5 - 3
Maszyny elektryczne o znaczniejszych wahaniach oporów ruchu (obrabiarki o ruchu zwrotnym, betoniarki, przenośniki) napędzane przez silniki elektryczne.
3 - 4
Maszyny tłokowe (pompy, dmuchawy, sprężarki) napędzane przez silniki elektryczne
3 - 4,5
Silniki spalinowe niskoprężne
3 - 5,5
Silniki spalinowe wysokoprężne.
4 - 6
Maszyny o bardzo dużych wahaniach oporów ruchu (dźwignice łamacze, walcarki) napędzane przez silniki elektryczne.