SPRZĘGŁA PODATNE

Sprzęgła podatne służą do łagodzenia nierównomierności przenoszonego momentu obrotowego i tłumienia dragań skrętnych. Pozostawiają one równocześnie wałom pewną określoną swobodę wzajemnych przemieszczeń lub uchybień. Swoboda ta uwarunkowana jest odkształceniami łącznika sprężystego, np. gumy.

"ELKON" produkuje podatne sprzęgła typu SE, ASP i SPz, oraz jest dystrybutorem sprzęgieł zębatych.

Sprzęgła SE Sprzęgła ASP Sprzęgła SPz Sprzęgło zębate