SPRZĘGŁA PODATNE SPz

 

1. Tarcza kłowa lewa
2.Tarcza kłowa prawa
3. Wkładka

Typoszereg sprzęgieł podatnych typu SPz produkowanych przez naszą Sp-nię składa się z 7-miu wielkości. z. Sprzęgła składają się z tarczy kłowej lewej i tarczy kłowej prawej. Pomiędzy tarczami znajduje się element sprężysty (poliuretan). Sprzęgła posiadają otwory środkowe obrobione wstępnie. Pasowanie otworów wykonuje odbiorca we własnym zakresie.
W typoszeregu sprzęgieł podatnych SPz elementem sprężystym jest wkładka poliuretanowa o twardości 80° Shore'a. Wszystkie wielkości sprzęgieł wykonane są z żeliwa szarego.

Charakterystyka techniczna.

Typ sprzęgła D L d1
min
d2
max
d3 l1=l2 f a Moment przenoszony Mmax Prędkość obrotowa nmax Moment bezwładności I Masa*
  mm Nm Obr/min kg x m2 kg
SPz-65 66 90 20 30 45 35 2,5 0,4 170 9400 0,0005 1,1
SPz-80 82 112 20 40 67 45 3 0,4 370 8600 0,002 2,7
SPz-95 96 134 25 45 75 54 3 0,5 510 8000 0,0037 4,1
SPz-105 107 143 25 50 85 58 3,5 0,5 610 6500 0,006 5,1
SPz-120 121 167 30 60 100 68 3,5 0,6 770 5000 0,012 8,7
SPz-135 136 188 35 65 110 77 4 0,6 850 3800 0,021 10
SPz-160 160 212 40 75 135 87 4 0,6 1400 2500 0,054 18,4

*- masa z otworami wykonanymi wstępnie.

UWAGA:
1. Otwory d1, d2 Sp-nia wykonuje w stanie obrobionym zgrubnie z naddatkiem umożliwiającym wykonanie wymiarów nominalnych podanych w tabeli.
2. Nabywca wykonuje otwory d1, d2 na gotowo we własnym zakresie w zależności od potrzeb, z tym że średnice otworów muszą mieścić się w zakresie podanym w tabeli.
3. Spółdzielnia może wykonać otwory d1, d2 na gotowo wraz z rowkami wpustowymi i odpowiednie długości piast I1, I2 według potrzeb odbiorcy w zakresie podanym w tabeli.

OZNACZENIE

typ
SPz-80
średnice otworów piast d1, d2 i ich długości I1, I2
20H7/45 X 30H7/45

WYTYCZENIE DOBORU

Wielkość sprzęgła ustala się na podstawie momentu maksymalnego Mmax

Mmax = 9550 x N/n x k (Nm)

gdzie:
     k - współczynnik przeciążalności dobierany z tablicy 1
     N - przenoszona moc (kW)
     n - ilość obrotów sprzęgła (obr/min)

WSPÓŁCZYNNIK OBCIĄŻEŃ DYNAMICZNYCH "K"

k Przykłady
1,2
Maszyny wirnikowe jak turbiny, generatory, wentylatory, pompy itp. Lekkie podajniki taśmowe
1,5 - 1,8
Małe obrabiarki, sprężarki i wentylatory wirowe o zmiennym obciążeniu, przenośniki zasilane niejednostajnie, maszyny włókiennicze, maszyny od obróbki drewna.
1,8 - 2,0
Sprężarki i pompy tłokowe, przenośniki, średnie i duże obrabiarki, urządzenia dźwigniowe, silniki spalinowe, maszyny garbarskie, papiernicze, betoniarki, mieszarki cieczy jednorodnych
2,5 - 3,0
Sprężarki i pompy jedno i dwutłokowe, ciężkie wirówki, napędy koparek, przenośniki taśmowe powrotne, młyny kulowe i bijakowe, urządzenia wiertnicze, prasy do blach, małe walcarki.
4,0
Walcarki do metali, kruszarki, kalandry papiernicze, maszyny kuźnicze, prasy i nożyce, maszyny formierskie, traki, młyny cementowe i inne maszyny o wyjątkowo ciężkich warunkach pracy.