USŁUGI

Sp-nia świadczy usługi w zakresie:

obróbki mechanicznej

 • toczenie do średnic 400 mm i długości 2000 mm oraz inne prace możliwe do wykonania na tokarniach
 • frezowanie łącznie z wytaczaniem do 60 mm
 • wykonanie uzębień skośnych i prostych metodą obwiedniową i Fellows'a w zakresie modułów m=1 do m=4 i średnic 250 - 350 mm
 • dłutowanie kanałków pod wpusty do szerokości 24 mm
 • szlifowanie wałków do średnicy 100 mm i długości do 400 mm
 • szlifowanie otworów do średnicy 16 - 60 mm
 • szlifowanie płaszczyzn 200x400 mm

obróbki blach

 • wykonanie usług na prasach mimośrodowych o nacisku 10 - 63 ton
 • gięcie blach o grubości do 4 mm i długości do 2500 mm
 • cięcie blach o grubości do 4 mm i długości do 2500 mm na nożycach gilotynowych
 • zwijanie blach o długości do 1000 mm
 • prace na nożycach młoteczkowych
 • zgrzewanie punktowe
 • spawanie gazowe blach do grubości 2 mm
 • prace ślusarskie w szerokim zakresie
 • parapety zewnętrzne
 • tace do klatek dla ptactwa

Poszukujemy partnerów do współpracy.